استخر استخر

مدارک مورد نیاز برای صدور کارت استخر

  • یک قطعه عکس متقاضی پشت نویسی شده

  • پرداخت مبلغ 20000 ریال از طریق کارت خوان

  • فرم استخر