بیمه عمر بیمه عمر

مدارک لازم جهت دریافت هزینه فوت جهت ارسال به بیمه ایران

1-گواهی وفات

2-جواز دفن

3-گواهی علت فوت

4-کپی شناسنامه تمام صفحات

5-کپی کارت ملی پشت ورو

6-گواهی انحصار ورثه

توجه تمام مدارک برابر اصل شده باشد