Skip to Content

اطلاعیه بن خرید عینک

تعدادی محدود بن خرید با تخفیف 20% در اداره آموزش و خدمات رفاهی دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج) موجود می باشد

متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری بن تخفیف فوق را دریافت کنید