Skip to Content

جلسه ی شورای رفاهی مشاوران رفاهی دانشگاه های منطقه یک کشوردر دانشگاه خوارزمی

جلسه ی شورای رفاهی مشاوران رفاهی دانشگاه های منطقه یک کشور دوشنبه 1395/12/09در سالن جلسات حوزه ی ریاست دانشگاه خوارزمی به میزبانی مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه تشکیل شد.

 این اجلاس با حضور مشاور رفاهی معاونت اداری و مالی و دبیر ستاد رفاهی وزارت علوم جناب دکتر میرباقری و مشاوران رفاهی و دبیران رفاهی دانشگاه های منطقه یک برپا شد. در این جلسه دانشگاه ها گزارش اقدامات رفاهی خود را ارایه نمودند و در چهار گروه مسکن، وام و اعتبارات، بیمه و سلامت، سفر و گردشگری دانشگاهها ماموریت گرا شدند.

دکتر میرباقری از اقدامات جدید وزارت علوم درحوزه ی کارت های اعتباری، خودرو های ساخت داخل و خارج و مسکن گزارشی ارائه کرد.