خدمات عکاسی قابل توجه همکاران در تهران

قابل توجه همکاران دانشگاه خوارزمی درتهران

به استحضار می رساند با توجه به استقبال همکاران، خدمات عکاسی روز سه شنبه 95/12/10 از ساعت 9 صبح الی 15 ظهر تمدید گردید. همکارانی که تمایل به تهیه عکس پرسنلی دارند می توانند در تاریخ تعیین شده به ساختمان جغرافیا طبقه دوم اتاق 206 مراجعه نمایند.

 

اداره آموزش و امور رفاهی