نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک جهت تعویض دفتر چه خدمات درمانی

مدارک مورد نیاز

 

1-صفحه اول دفترچه

2-کپی شناسنامه صفحه اول و دوم برای فرزندان بالای 15سال

3-آخرین فیش حقوقی

4-برای فرزندان مذکر 18سال به بالا ارائه گواهی تحصیلی الزامیست

5-عکس 4*3