نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک جهت صدور اولیه دفتر چه خدمات درمانی

مدارک مورد نیاز

 

1-کپی شناسنامه صفحه اول و دوم و کپی کارت ملی برای هر متقاضی

2-یک قطعه عکس4*3

3-کلیه فیش های حقوقی از تاریخ صدور حکم کارگزینی

4- برای افراد مذکر که همسر آنها شاغل می باشد کپی صفحه اول دفتر چه بیمه همسر الزامی می باشد

5-برای فرزندان 18سال به بالا ارائه گواهی تحصیلی الزامیست

6- فرم صدور اولیه دفترچه خدمات درمانی

7-کپی حکم کار گزینی