پایش سلامت بینایی

قابل توجه کارکنان ارجمند

به اطلاع می رساند که در روز دوشنبه مورخ 1395/12/02پایش سلامت بینایی و امکان خریدعینک طبی در محل کتابخانه قدیم دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)از ساعت 9صبح دایر می باشد. کلیه افراد متقاضی جهت گرفتن نوبت با اداره رفاه کرج تماس حاصل فرمایید.

تلفن اداره رفاه کارکنان : 2673