نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایش سلامت بینایی

قابل توجه کارکنان ارجمند

به اطلاع می رساند که در روز دوشنبه مورخ 02/12/1395پایش سلامت بینایی و امکان خرید         عینک طبی در محل کتابخانه قدیم دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)از ساعت 9صبح دایر می باشد. کلیه افراد متقاضی جهت گرفتن نوبت با اداره رفاه کرج تماس حاصل فرمایید.

تلفن اداره رفاه کارکنان : 2673