کانال ارتباطی تلگرام اداره رفاه دانشگاه خوارزمی

                                     کانال ارتباطی  تلگرام اداره رفاه دانشگاه خوارزمی راه اندازی شد

                                      برای عضویت و دریافت آخرین اخبار کلیک کنیدrefahkhu@